Katalog Hobby 2020 Ceník ke stažení
Kategorie zboží
Garrett.cz (https://www.garrett.cz/)

Terénní test detektoru EuroACE

Vážení přátelé, jelikož se množí dotazy na vlastnosti detektoru kovů Garrett EuroACE v terénu, rozhodl jsem se Vám předložit terénní test tohoto přístroje. Detektor byl testován na čerstvě zoraném poli. Technologie orby: hloubková. Tedy optimální pro zamýšlený test.

Po letech  hledání s detektorem Garrett ACE 250 jsem vycházel při tomto testu ze zkušeností s tímto přístrojem. Proto mě velice zajímalo chování detektoru EuroACE s nastavenou plnou citlivostí a reakce "automatických zemních obvodů" při skenování v hluboké orbě. Po zapnutí detektoru, výběru režimu ZERO a nastavení citlivosti na maximum, jsem začal systematicky skenovat hledací cívkou zem. Kopíroval jsem terén, snižoval a zvyšoval výšku hledací cívky při skenu a detektor nevydal žádný tón. Skenování země jsem prováděl jak vysokou rychlostí, tak i pomalým skenem. A výsledek?  Detektor byl stále stabilní!  

Závěr tohoto testu:
1. Byly vylepšeny "zemní obvody" detektoru EuroACE, oproti detektoru ACE 250 (v obvodu "automatické země"  přidal výrobce další kondenzátor, čímž změnil k lepšímu charakteristiku zemního obvodu).
2. Vnější interference již nečinila přístroji při plné citlivosti žádné potíže, díky novému programovému vybavení procesoru.

Další terénní zkouška byla zaměřena na reakci detektoru při navolené plné diskriminaci železa a železných kovů. I při tomto testu byla země skenována různými rychlostmi hledací cívky  a   při skenování byla měněna výška skenu. Prvotní skenování bylo provedeno s plně nastavenou citlivostí, následné s citlivostí sníženou o dva dílky. Zde již hrála velikou roli při hledání nastavená citlivost a hlavně rychlost skenování¨země.  

Závěr tohoto testu:  
1. Při plně nastavené ciltivosti a vysoké rychlosti skenu se vyskytlo vysoké množství prozvuků.
2. Při snížené citlivosti o dva dílky se množství prozvuků sice o něco zmenšilo, ale přesto byl počet prozvuků dosti vysoký
3. Při nízké rychlosti se počet prozvuků rapidně zmenšil. Stačilo pouze pomalu přejet místo předpokládaného uložení cíle a detektor zůstal stabilní a na železný brak nereagoval.

Po těchto zkušenostech s Euro ACE jsem začal hledat náhodně uložené cíle. Nastavený režim byl ZERO, vydiskriminováno železo, citlivost na maximu. Při velmi rychlé skenu se vyskytly prozvuky a železný cíl byl detekován jako cíl barevný. Při opětovném skenu pomalou rychlostí byl cíl vodivostně detekován naprosto správně. To znamená,  že způsob techniky vyhledávání cíle se liší od vyhledávání s detektorem ACE 250. Postup hledání je tedy nutno změnit a přizpůsobit vlastnostem tohoto detektoru. Při hledání lze postupovat velkou rychlostí a pak ověřovat každý zázněj, anebo při hledání postupovat pomalým skenováním. Obě metody májí své PRO a své PROTI. Samozřejmě, záleží  i na půdních vlastnostech. Každý hledač si může vybrat styl hledání a přizpůsobit ho místním podmínkám. To samozřejmě platí i při snížené citlivosti. Při nastavené citlivosti na pozici šest (obligátní dva dílky pod maximem) se sice počet prozvuků při vysoké rychlosti skenu snížil, přesto doporučuji  zkontrolovat každý cíl opakovaným pomalým skenem.

Závěr tohoto testu:
1. Detektor je velmi citlivý a při plně nastavené citlivosti a vysoké rychlosti skenování detekuje i diskriminované železo, takže vznikají prozvuky.
2. Při pomalé rychlosti skenu nejsou patrny prozvuky a detektor vodivostně naprosto přesně detekuje cíl (platí samozřejmě omezení jako pro jiné digitální detektory kovů).
3. Lze použít více metod pro hledání a tyto metody kombinovat tak, jak to umožní půdní podmínky.

Odezva na hledaný cíl je koncipována stejně, jako u ACE 250. Je však snížena reakční doba akustické signalizace a tím pádem lze detekovaný cíl lepe dohledat. Identifikační tón gongu je ostrý a kratší a při dohledávce dokonale ostře indikuje cíl, takže pro zkušeného hledače není problémem najít místo s největší vodivosti cíle bez použití dohledávacího tlačítka (Pin-Point). Samotný Pin-Point jako u předchozího modelu detekuje střed nejvyšší vodivosti cíle naprosto přesně. Společně s dohledávacím grafem na displeji lze absolutně přesně určit místo s nejvyšší vodivostí, která ve většině případů nemusí být středem cíle. Nepopsatelnou výhodou tohoto detektoru je více způsobů přesného zaměření  cíle hledací cívkou.

Závěr tohoto testu:
1. Vylepšená akustická odezva na cíl.
2. Dokonalé zaměření cíle pomocí funkce Pin-Point a dohledávacího grafu na LCD displeji.
 
Shrnou-li se  vlastnosti testovaného detektoru Garrett EuroACE,  nelze dojít k jinému názoru, než k tomu, že se inženýrům od Garretta podařil husarský kousek.

Detektor kovů Garrett EuroACE
11.857 Kč
ks
+-
skladem
Vhodný pro začínající/pokročilejší hledače kovů, kteří chtějí vlastnit velmi kvalitní přístroj za výhodnou cenu. Nyní v akci s příslušenstvím. Detektor je vybaven cívkou 22x28cm DD.
Detektor kovů Garrett ACE 250
7.622 Kč
ks
+-
skladem
Detektor vhodný pro začínající hledače a pro víkendová hledání s možností nastavení svého programu a módem pro dohledávání. Detektor je vybaven cívkou 6.5\"x9\".