Katalog Hobby 2020 Ceník ke stažení
Kategorie zboží
Garrett.cz (https://www.garrett.cz/)

Separační test detektoru kovů Garrett AT PRO v STD režimu

Cílem separačního testu je zjistit, jak reaguje detektor kovů Garrett AT Pro ve standardním hledacím režimu (STD) na dva vodivostně rozdílné cíle uložené v rozdílné hloubce a stálé výšce na sebou.Cílem Oba cíle jsou znázorněny na fotografii ve spodní části tohoto testu. Stacionárním cílem je stříbrná mince, pohyblivým cílem je železo, tedy nožík. Vertikální vzdálenost cílů je zachována po celou dobu testů. Horizontální vzdálenost je proměnná po krocích, znázorněných v tabulkách.
 

Testovací podmínky:

 • Ag mince uložena v hloubce 8 cm pod povrchem země  
 • Rezavý železný nožík uložen nad mincí ve výšce 4 cm
 • Nožík bude posunován v krocích po 5 cm ze své základní polohy 4 cm nad mincí
 • Diskriminace železa bude nastavena po celou dobu testování  na stejné úrovni.
 • Základní nastavení GEB bude postupně z nulového bodu přecházet do offsetu; A to do offsetu kladného i záporného. 
 • V porovnávací tabulce nebudou chybět ani výsledky  testování v automatickém nastavení zemní rovnováhy (GEB).

Nastavené hodnoty:

 • Citlivost:  6
 • Zemní vyvážení :  89
 • Diskriminace:  5
 • Rychlost skenu:  pomalá
 • Testovací pole: suchá a udusaná  zemina ve skleníku

Jak je zřejmé z tabulky, detektor dosahuje nejlepších výsledků s manuálně nastavenou zemní rovnováhou posunutou do záporných hodnot Je samozřejmé, že půdní podmínky jsou rozdílné nejen ve všech krajích a okresech, ale mnohdy i na jednotlivých lokalitách. Proto je nutno laborovat s nastavením a dodržovat podmínky pro hledání tak, jak je uvedeno v návodu k tomuto přístroji. Proto doporučuji NEPŘEHÁNĚT offset zemní balance do záporných hodnot za vidinou hloubkového dosahu!. Přehnaně nastavený offset zemního vyvážení může zapříčinit to, že detektor "neuvidí" některé žádoucí cíle, anebo naopak, bude za žádoucí cíle označovatti vydiskriminovaný brak. Při větší změně zemní mineralizace by to mělo za následek přecházení běžně  detekovaných cílů.

Základní podmínkaou  pro optimální činnost přístroje je pomalý sken. Při zapnuté funkci Iron Audio je detekováno i vydiskriminované železo. Tato funkce může být nápomocna při hledání malých kousků zlata, ale i k celkovému přehledu o braku a cílech, které se nacházejí pod cívkou. Též lze tuto funkci využít při zvýraznění nepatrně vyšší vodivosti, než je ta potlačená. Vhodná je například pro detekci horizontálně položených mincí. Je zajímavé, že zapnutím funkce Iron Audio dojde v některých případech ke zvýšení, ale i ke snížení dosahu v závislosti na nastavené úrovně zemní balance. 

Závěrem bych chtěl upozornit, že hodnoty detekované v režimu STD nejsou totožné s dosahy a separačními vlastnostmi v Pro režimu. Také nelze tento test brát jako můstr pro nastavení detektoru, jelikož jde o test v čistém prostředí, bez výskytu oxidů kovů a s minimálním obsahem půdní vlhkosti. Též jakákoli odchylka v rychlosti skenování, a je jedno, jestli rychlá, nebo pomalá, může úplně změnit detekční vlastnosti detektoru a zapříčinit snížení, anebo naopak  zvýšení detekčního dosahu.
Test jsem záměrně prováděl s relativně velkým železným cílem  a velmi malým stříbrným penízkem. Pokud by byl tento testovací kus železa blížeji k cíli, detektor by reagoval i ve vzdálenosti 10 cm a méně. Záměrně jsem však zvolil tuto vzdálenost a neúměru mezi cíli, aby byly zřejmé separační vlastnosti tohoto detektoru. Připravuji separační test v Profesionálním módu, za naprosto stejných podmínek, aby byly  patrny rozdíly mezi těmito dvěma režimy.

Tento test jednoznačně dokázal že Garrett AT Pro International je prvním, plně digitálním detektorem kovů od Garretta, který dokáže velice dobře rozpoznat žádaný cíl v území zamořeném železným brakem.

Na předcházejícím obrázku jsou vidět testované předměty. Rozhodl jsem se pro rezavý železný nožík.  Zavrhl jsem proto ocelový drát, sedlářský špendlík a rezavý hřebík. To proto, že u takto "malých" vodivostních cíů by se separační vlastnosti detektoru výrazně zlepšily. Ale chtěl jsem cíl, který by jdnoznačně dokázal kvalitu tohoto detektoru. Výsledek můžete posoudit sami.