Katalog Hobby 2020 Ceník ke stažení
Kategorie zboží
Garrett.cz (https://www.garrett.cz/)

Recenze detektoru kovů GARRETT AT MAX Inter.

Nedávno uveřejněný nový detektor kovů Garrett AT MAX se nepochybně v blízké budoucnosti stane velmi žádaným přístrojem. Oficiální informace vypadají skvěle, ovšem zajímá Vás recenze, resp. zkušenosti s přístrojem? Přinášíme Vám první recenzi, kterou naleznete v našem článku. Po otevření krabice čeká na nového majitele standardní uspořádání komponentů přístroje, včetně doplňků, kterými jsou v tomto případě krytka cívky a čepice s logem Garrett  AT Max.

 

Novou součástí balení jsou sluchátka, v tomto případě bezdrátová skládací sluchátka, s technologií Z-Lynk. Balení obsahuje návod a napájecí USB kabel. Sluchátka jsou skládací, se dvěma ovládacími prvky. Těmito prvky jsou: Tlačítko zapnutí/vypnutí a regulátor hlasitosti.

Sluchátka se na první pocit zdají být těžší, ale tento pocit zmizí okamžitě po nasazení. Tak dokonalý pocit lehkosti a pohodlnosti bych od nich nečekal. Stejné platí i o konstrukci sluchátek. Na pohled neohrabaná, pocitově křehká, ale v reálu dokonale nastavitelná a tím pádem i velmi pohodlná na hlavě.

Mušle jsou uzavřené, větších rozměrů. Slabé zvuky okolí v nich zanikají, hovor je již slyšitelný. Co se kvality zvuku týče, já jsem spokojen, s rychlostí přenosu též! Při přenosu signálu nedochází ke zkreslení zvuku. Výsledný signál je věrný a velmi ostrý. Při detekci jsou přenášeny všechny signály v reálném čase a bez zřejmého zpoždění. Komunikační dosah je ve volném prostoru několik metrů. Spárování detektoru a sluchátek je indikováno jak LCD displejem na přístroji, tak i LED diodou na sluchátkách.

Detektor kovů Garrett AT Max se na první pohled podobá předchozím řadám detektorů AT. Pomineme-li programové vybavení, odlišuje se již jen jiným typem rukojeti. Na pohled stejný zůstává i ovládací panel, rozmístění tlačítek i LCD displej. Drobné rozdíly najdete v názvech a pořadí hledacích režimů, v indikaci hloubkového dosahu a samozřejmě, i ve zdvojených funkcích ovládacích tlačítek.

Tím nejdůležitějším rozdílem, odlišujícím AT MAX od předchozích modelů detektorů Garrett AT, je přidání nové funkce SHIFT. Tato doplňková funkce vznikla zdvojeným ovládáním tlačítka pro zemní vyvážení (GND BAL). Jednoduchým řešením došlo k významné změně užitných vlastností detektoru.

A jaké to vlastně změny jsou, zasluhují, abych se o nich zmiňoval?  Není to jen nafouknutá reklamní bublina….

 

První varianta řady AT (AT PRO) zahrnovala mimo voděodolnosti do 3 metrů a vylepšené koncepce základního zapojení i zajímavá programová vylepšení:

GND – manuální a poloautomatické odladění země
IRON/NOTCH diskriminaci
IRON Audio – pro zapnutí/vzpnutí detekce železa
FreqAdjust – pro nastavení frekvence ve skupině

Dva detektory v jednom – proporcionální AT Pro a stávající standardní EuroACE, s možností zemního vyvážení při rozšířené diskriminační stupnici.

Druhá varianta řady AT (AT GOLD), stejně, jako ta třetí disponuje voděodolností do 3 metrů. V zapojení na desce došlo ke změnám v obvodovém řešení PIN POINTU, koncového zesilovače a frekvence detektoru.

Výrobce již nepreferoval plnou diskriminaci a spokojil se jen s anulací železných kovů. Místo ní dal přednost funkci THRESHold. Ostatní funkce zůstaly zachovány. Přibyla však funkce GND Bal Win pro automatické dovažování zemních hodnot.


 

 

... To záleží na úhlu pohledu. V tomto článku se ještě nebudu zabývat hloubkovým dosahem, separací (dobou obnovy), kvalitou diskriminace a jinými vlastnostmi detektoru, ale zůstanu zatím jen u popisu přístroje.

Jak jsem se již zmínil, rozmístění a funkce tlačítek na ovládacím panelu je obdobné, jako u detektorů předcházejících řad, takže základní ovládání nebude činit sebemenší potíže.                                              

Nově nainstalované funkce detektoru kovů GARRETT AT MAX

Garrett AT Max indikuje všechny funkce na LCD displeji. Mimo standardních funkcí jsou podporovány i funkce nové a rozšířené.

Rozložení tlačítek a prostředí panelu umožňuje intuitivní ovládání při přechodu z předchozích řad detektorů Garrett AT.

Garrett AT Max disponuje větším hloubkovým dosahem, rychlejší dobou obnovy signálu a kvalitnější separací.

 

 

Funkce SHIFT a její použití:

Přístup ke zdvojeným funkcím detektoru umožňuje tlačítko SHIFT. Aktivace této funkce je indikována rozsvícením na LCD displeji, nad indikátorem stavu baterií. Je-li tato funkce aktivní, lze nastavit veškeré doplňkové funkce.

Předpokládám, že největším překvapením a přínosem, pro příznivce této řady bude regulace hlasitosti vnitřního reproduktoru i vnějších sluchátek. Hlasitost pro obě akustiky je možné nastavit pomocí tlačítek VOL ADJUST na panelu přístroje.

Při použití drátových i bezdrátových sluchátek tedy odpadne nesnadné nastavování hlasitosti, zrychlí a zlepší se komfort regulace.

Další překvapivou novinkou této řady je volitelné podsvícení LCD displeje. Díky tomu lze nastavit a používat tento detektor ve zhoršených světelných podmínkách nebo ve tmě. K zapnutí podsvícení slouží tlačítko LIGHT.

Ale tímto výčet novinek nekončí. Výrobce opět použil funkce IRON DISC podporovanou funkcí NOTCH DISC, známou z první řady detektorů AT Pro. Díky tomu lze poskládat libovolný diskriminační vzorec vodivosti od 0 do 100%. Lze tedy diskriminovat nejen železné cíle, ale kompletně celé barevné spektrum, což ve svém důsledku značně zlepšuje diskriminační, i separační vlastnosti detektoru.

Pro mě je asi nejzajímavější novinkou rozšířené nastavení zemního vyvážení (GEB) v manuálním i poloautomatickém režimu, společně s integrovanou funkcí zemního okna, známou z předchozí řady AT Gold. Toto řešení přispívá ke značnému zlepšení stability a následné i k větší přesnosti detekce a identifikace v zemi uloženého cíle.

Funkce zemního okna již není samostatnou funkcí. Je nedílnou součástí nastavení zemního vyvážení v každé z jeho úrovni! Znamená to, že při každém nastavení GEB, lze nastavit i jinou úroveň zemního okna!

Na rozdíl od AT Gold, kde bylo možné nastavit zemní okno v pěti krocích, je nastavení pouze tříbodové. Ve své podstatě je zemní okno plnoautomatickým zemním vyvážením v rozsahu +3/-3 kroky (nad nebo pod) úrovní nastavené zemní eliminace.

To umožňuje hledání v železem a oxidy železa zamořeném území. V závislosti na nastavení prahového tónu (ThresHold) a GND okna, lze zvýšit stabilitu přístroje proti rušení a výskytu železa, oxidaci, vlhkosti i horkým kamenům.

Zvláštností je pří správném nastavení GND a ThresHoldu možnost hledat se zvýšenou citlivostí tam, kde to zemní podmínky běžně neumožňují. Ale to je již jiná kapitola….

Shrnu-li výčet všech vylepšení, a připojím k těmto vylepšením i rychlejší dobu obnovy signálu po detekci cíle, nemohu se ubránit pocitu, že Garrett vyrobil silný nástroj nejen pro běžné hledání, ale i pro elektronickou prospekci ve velmi ztížených podmínkách.

Připočtu – li k tomu další funkce, známé z přístrojů předchozích řad, jako je např. funkce Iron AudioFreqAdjust, nebo nově i funkce „Z-Lynk“, mohu s klidem prohlásit, že se tento detektor může směle zařadit do kategorie obdobných detektorů světových značek.

A jsem přesvědčen, že se jim nejen vyrovná, ale ve své kategorii je předčí kvalitou a spolehlivostí.

Detektor kovů Garrett AT MAX International
21.885 Kč
ks
+-
skladem
Nový všestraný detektor, který spojuje to nejlepší z jeho předchůdců z řady AT a přidává o mnoho navíc. Zabudovaná technologie Z-Lynk přímo uvnitř detektoru pro bezdrátový prožitek, navíc s podsvíceným displejem.