Katalog Hobby 2020 Ceník ke stažení
Kategorie zboží
Garrett.cz (https://www.garrett.cz/)

Půlroční zhodnocení detektoru kovů Garrett AT GOLD

Zpracoval jsem půlroční poznatky o vlastnostech tohoto přístroje. Detektor jsem testoval v přírodě, v různých terénních podmínkách, s oběmi cívkami, tedy se základní a doplňkovou cívkou. Současně byly na detektoru prováděny laboratorní testy a zkoušky. A o všech těchto zkušenostech se chci s Vámi nyní podělit....

Hned po prvním dnu, kdy jsem si v terénu vyzkoušel detektor AT Gold, položil jsem si dvě základní otázky:

1) Je Garrett AT Gold opravdu jiný nebo je stejný jako jeho předchůdce Garrett AT Pro?
2) Chová se Garrett AT Gold v terénu stejně nebo jinak, než předchozí varianta AT Pro?

Zdá se, že odpověďˇna tyto otázky je jednoduchá, jenže co se zdá  tak jednoduché, může být ve své podstatě dosti složité. A to platí i v případě porovnání detektorů Garrett AT -  PRO a AT GOLD.

Je Garrett AT Gold opravdu jiný nebo je stejný jako jeho předchůdce Garrett AT Pro?

Zobrazovací a ovládací jednotka detektoru kovů Garrett AT Gold odpovídá koncepci, známé již od řady ACE. Jednotlačítkové ovládání, bez rolovacího menu, s následným zobrazením aktuálního stavu na LCD displeji. Rozložení ovládacích tlačítek u AT Gold je totožné jako u AT Pro. Některá tlačítka však mají jiné funkční použití. Ovládací panel u obou těchto detektorů je při zběžném pohledu takřka shodný.

Čím se tedy odlišují oba detektory

  1. V průvodci detekovaného cíle je změna popisu a barevného provedení
  2. V popisu režimů a ve vlastních režimech
  3. V indikátoru hloubky a jeho grafické úpravě
  4. Ve funkčním použití některých tlačítek

Tlačítka u detektoru kovů AT Gold byla na rozdíl od AT Pro uzpůsobena pro použití nových přídavných funkcí. Anulovalo se využití funkce NOTCH DISC a potvrzovacího tlačítka ELIM k zakázání//povolení vodivosti vysoce vodivých cílů při jejich detekci.  Změnila se i dvojdotyková funkce pro nastavení frekvence. U AT Goldu je již řešena samostatným tlačítkem. Na místo původní plné diskriminace u AT Pro bylo umístěno dvojtlačítko pro nastavení funkce THRESHOLD s možností nastavení do kladných i záporných hodnot! Posledním, a asi nejdůležitějším,  vylepšením je funkce zemního okna, která značně zlepšuje vlastnosti zemního vyvážení detektoru v mineralizovaných půdách, na skalnatém podloží a na březích vodních toků i pod jejich hladinou.

Proto, abych mohl porovnat oba přístroje byl nutný zásah do těla detektoru, a tedy s tím spojená destrukce samolepící fólie. Fólie slouží současně jako tablo i jako plomba před neoprávněným vniknutím do přístroje. Po demontáži jsem měl před sebou na laboratorním stole odhalené elektronické srdce přístroje. Když jsem vizuálně porovnal  desky detektoru AT Pro a detektoru AT Gold,  tvářily se obě desky naprosto identicky. Po bližším zkoumání se však objevily rozdílnosti v elektrickém zapojení obou zařízení.

Prvním patrným rozdílem je zapojení obvodu koncového zesilovače akustického signálu pro sluchátka a reproduktor. AT Gold je totiž osazený výkonovým prvkem MJD 112, což je dvojice koplementárních tranzistorů v jednom pouzdře, kdežto u AT Pro je použit běžný 350mW OA LM 4818 (tedy ani ne jedno wattový operační zesilovač). Je patrné, že použitím tranzistorů se podařilo u Goldu dosáhnou větší ostrosti signálu při proporcionální detekci cíle, než tomu bylo s použitou integrovanou variantou v  AT Pro,  u něhož je akustická identifikace cíle mnohem měkčí a tím pádem i méně průkazná.

Druhým, již méně patrným rozdílem je změna zapojení symetrického zdroje pro napájení operačních zesilovačů. Proč? Protože se změna v zapojení netýká použitých elektronických součástek, ale způsobu jejich zapojení. Změna je na plošném spoji pod součástkami. Pokud nedojde k odpájení stabilizačního členu, nebude možné tuto změnu jakkoli rozpoznat. Tedy bude, ale nedoměříte se použitelných hodnot v porovnání se základní deskou detektoru AT Pro!

Třetí, a asi největší změnou v zapojení  je přepracovaná koncepce obvodu přesného dohledání cíle. Zde došlo k novému návrhu vlastního elektrického obvodu a současně ke změně použitých elektronických součástek. Aplikací této změny  zapojení se dosáhlo kvalitnějšího a přesnějšího dohledání cíle . Lze říci, že detektor dokáže cíl identifikovat na šíři vnitřní perforované výztuže cívky a nejvyšší intenzita dohledávacího signálu je přesně před úchyty hledací cívky. Tedy v úzhém prostoru jejího geometrického středu!
Poslední změna se týká programového vybavení procesoru, frekvence vysílací cívky a uživatelských funkcí detektoru.

Chová se Garrett AT Gold v terénu stejně nebo jinak, než předchozí varianta AT Pro?

Základní cívkou pro detektor AT Gold je cívka DD 14 x 20 cm. Lze samozřejmě běžně použít doplňkovou cívku 2D 22 x 28 cm, která je současně základní cívkou pro AT Pro. Z toho vyplívá, že oba detektory mohou být osazeny stejnými cívkami. Je třeba si však uvědomit, že obě cívky mají jinou oblast použití. Osadí-li se AT Gold základní cívkou, stává se z něho velice silný nástroj pro separaci. Současně je velmi citlivý na malé vysoce vodivé cíle a je zcela imunní vůči všemu vydiskriminovanému železu. Při správném nastavení diskriminace s přehledem a absolutně přesně, dohledá žádaný cíl, a ten nežádaný proště ignoruje.

Co se dosahu týče, přesahuje aktivní pole cívky horní a spodní hranu cívky, takže na cívku této velikosti má velice slušné pokrytí a také hloubkový dosah. Samozřejmě, jistá omezení platí; velký cíl v půl metrové hloubce detekovat nedokáže, ale opravdu maličkatý cíl do hloubky 15 až 20 cm detekovat dokáže a to bez zřejmých potíží.

Základní cívka 14 x 20 cm je vhodná k detekci malých, vysoce vodivých cílů do maximální hloubkové hranice něco málo přes 20 cm. Díky svým vlastnostem je cívka skvělá do  železem a jeho oxidy zamořených lokalit a pro hledání vodivých minerálů a rud, nejen na zemi, ale i nízko pod vodní hladinou.

Doplňková cívka 22 x 28 cm značně  dosahově překonává základní cívku, při současném zachování velice dobré citlivosti na malé cíle. Lze říci, že i separaci zvládá velice dobře, ikdyž již ne tak bravurně, jako cívka základní. Dohledání s doplňkovou cívkou DD 22 x 28 cm po krátké praxi nečiní potíže a pro dosažení cíle v zemi stačí posléze jen úzká brázda a ne široký výkop.    

Větší cívka si velmi dobře rozumí s vysoce vodivými kovy, tedy se zlatem a stříbrem. Na rozdíl od menší cívky však nepatrně méně detekuje bronz, ale i zde záleží na podmínkách uložení a tvaru předmětu. Nelze říci, že by ji detekce bronzových cílů činila jakékoli problémy. Zajímavé však je, že při detekci v DISC režimu naopak lépe rozlišuje bronzové cíle a stříbrné mince posunuje směrem k nižší vodivosti. Tím pádem je akustická odezva stříbrných mincí  identifikována středním tónem. V ALL Metal módu je to s identifikací vodivosti, co se detekce cíle týče naopak. Lepší proporcionálně-akustickou odezvu má stříbro. A i dosah na stříbro je nepatrně vyšší, než na bronz.

Cívka DD 22 x 28 cm je vhodná pro detekci menších a středně velkých a velkých cílů do hloubky větší, než je 20 cm. Velice dobře detekuje mince i artefakdy, dokáže si však poradit i se zlatými nugety a plíšky. Cívka je velice stabilní a značně odolná proti vnějším interferencím.

V terénu jsem mnohokrát otestoval obě cívky při hledání barevných cílů, rud i železa.

Musím tedy konstatovat, že pokud nepůjde o dosah na cíle hlubší, než 20 cm, je vhodné použít základní cívku 14 x 20 cm. A je jedno, jestli je použita na železo, barevný kov, nebo zlato či stříbro. Cívka si skvěle poradí se železem, tedy s tím menším. Velké kusy železa jednoznačně detekuje jako vysoce vodivý kov. To může být při hledání v lese využito jako její klad, na polích a loukách je to však její malý handicap. Existuje ale způsob, jak tyto železné cíle identifikované jako barevný kov  správně rozlišit. A těchto způsobů rozlišení je při hledání s AT Gold povícero.

Základní 2D cívka je primárně určena k detekci vysoce vodivých cílů malých rozměrů. Je určena pro hledání ve všech možných terénech, tedy i ve vysoce zrudněných půdách a podložích s oxidy železa. Při správném nastavení přístroje lze hledat i na kovy extrémě bohatých podložích a skaliskách. Bohužel, dle obsahu magnetitu v podloží, dochází ke snížení dosahu detektoru.

Tento dosah se snižuje na maximální průnik v půdě zhruba v řádech cm.  Avšak i v těchto podmínkách přístroj dokáže detekovat malý cíl o vyšší vodivosti, tedy v mém případě malou Ag minci! Větší barevné cíle samozřejmě detekuje lépe. Celé tajemství hledání s tímto detektorem spočívá v nastavení hodnot. Stejně, jako je tomu u analogových detektorů. Pokud budou nastaveny vysoké hodnoty proměnných funkcí, tedy GEB, Disc a GND Win, může každý počítat s tím, že tento přístroj nebude separovat, ani detekovat malé cíle v mineralizovaných půdách tak, jak to zde popisuji!

Pokud dojde k výskytu vysoce mineralizovaných čedičů v běžných půdách, dokáže si s nimi Garrett AT Gold solidně poradit. Zvládá velice dobře i minerální skoky v běžných půdách i rozdílnou zemní vodivost na malém prostrou.

Asi nejsilnější stránkou tohoto přístroje se základní cívkou je separace žádaného cíle od toho nežádaného. Jak již jsem se vícekrát zmínil, je až fascinující, jak umí přístroj separovat malé cíle od železa nejen v jedné rovině, ale i pod a nad železem, a dokonce přímo na železe. Několikrát jsem předváděl při nastaveném zemním vyvážení identifikaci torza malé stříbrné mince na zrudněném čedičovém balvanu, na kterém vedle mince byla umístěna železná šipka. To jen pro představu, co detektor dokáže - i s doplňkovou sondou 22 x 28 cm.

Na hlouběji uložené cíle je nutné použít doplňkovou sondu 2D 22 x 28 cm. Tato cívka má větší šíři záběru, hlubší dosah a značnou citlivost i na malé cíle. Její separační vlastnosti nedosahují logicky kvality základní cívky, ale i přesto jsou velmi dobré. U této cívky již nedochází k fantómové detekci cílů, jako je tomu u detektoru AT Pro. Garrett AT Gold osazený doplňkovou sondou dokáže velice přesně detekovat cíl. Samozřejmě, u tyčových cílů a hluboce uložených cílů se může objevit odchylka v závislosti na zkušenosti hledače, který detekuje cíl. Cívka je sice odolná proti rušení, ale nedokáže potlačit rušení pulsními zdroji (ohradníky, trakce), ani sdělovacím vedením.

Po několika měsíčních zkušenostech se jednoznačně přikláním ke hledání s osazenou doplňkovou cívkou DD 22 x 28 cm, protože výsledky s ní dosažené jsou mnohem, řekl bych, že mnohem, mnohem lepší, co se kvantity, ale i kvality týče.

Co říci závěrem?

Detektor kovů Garrett AT Gold je plně digitálním přístrojem. Při jeho nastavení však lze aplikovat zkušenosti z hledání s analogovými přístroji. Stejně, jako u analogů, platí u tohoto digitálu pravidlo přesného nastavení diskriminace. Pokud je diskriminace příliš vysoká, anulují se vynikající separační vlastnosti tohoto přístroje. Pokud je příliš nízká, nebo žádná, stává se z hledání nezáživná dřina.To samé platí pro použití hledacích režimů a přídavných funkcí přístroje.

Musím se přiznat, že z počátku mě Garrett AT Gold příliš "neseděl". S přibývající zkušeností a přibývajícími nálezy se má "nechuť" k tomuto detektoru pozvolna rozplývala.

V současnosti mě nezbývá nic jiného, než konstatovat, že detektor kovů Garrett AT Gold je v současnosti bezesporu nejlepší přístroj, který kdy Garrett vůbec vyrobil.

Detektor kovů Garrett AT GOLD
21.682 Kč
ks
+-
skladem
Detektor určený pro zkušené hledače, zejména pro ty co hledají komfort a funkce, které vám dopomohou k cílům uloženým hluboko mimo váš dosah. Detektor AT GOLD běží na 18KHz takže je citlivější na barevné kovy.