Katalog Hobby 2020 Ceník ke stažení
Kategorie zboží
Garrett.cz (https://www.garrett.cz/)

Prevenční kontrola detektorů kovu v zimních měsících

Vážení hledači a hledačky, na následujících řádcích popisujeme, co se vám může stát s detektorem v zimním období a s ním i mnohokráte zmiňované nebezpečí, které může vyřadit váš detektor z provozu. Tím skrytým nebezpečím, které může nenávratně poškodit váš detektor je kondenzace vodních par uvnitř detektoru.

Co vlastně způsobí poruchu detektoru a jak se proti tomuto nebezpečí poškození chránit?

Problémem způsobují stékající zkondenzované kapky vody, které se dostanou mezi jednotlivá propojení na desce plošných spojů a mezi součástky na ní osazené. Tím pádem může dojít k tomu, že se změní jejich předepsaná hodnota (většinou ohmická). A změnou hodnot součástek dojde k nestabilnímu stavu detektoru.

V některých případech může dokonce změnou kritických hodnot součástek dojít k poškození polovodičových prvků (diod, tranzistorů, operačních zesilovačů, CMOS obvodů i samotného procesoru). Anebo, což je častější, k navození nestandardních stavů komparátorů a filtrů a k nesprávné činnosti elektronických spínačů, což má za následek falešnou nebo nepravdivou indikaci cíle

Tou nejhorší variantou je, když se dostane voda mezi spoje pod napětím. Samozřejmě, že nedojde ke zkratu, ale stačí to ke zničení některých typů polovodičů - to v tom horším případě.

V tom lepším případě dojde k chemické reakci (elektrolýza). Tato závada nepoškodí detektor hned, ale až po několika takovýchto cyklech. Dojde totiž k oxidaci plošných spojů i pod ochranným lakem a plošný spoj se za nějaký čas přeruší, anebo v pájecím bodě zoxiduje tak, že nebude převádět požadované elektrické hodnoty (takzvaný studeňák). To pak detektor funguje pouze po opakovaných poklepech, nebo jen v určité poloze při hledání.

https://www.garrett.cz/fotocache/gallery/Sn%C3%ADmek%20036a_1.jpg                                                                                                                                 

A pokud k tomuto dojde, tak následuje standardní postup: rozborka detektoru, vysušení a impregnace proti vlhkosti podle některých „odborných“ informací na hledačských webech.

A zkáza je dokončena – a já mám co dělat.

Přitom, ochrana před tímto nebezpečím je vcelku jednoduchá. Stačí dát detektor před hledáním v mrazivém počasí na nějaký čas do chladné místnosti, kde se netopí. Dojde tak k pozvolnému vyrovnání teplot a zamezí se vzniku vlhkosti z kondenzovaných par při okamžitém použití v mrazivém počasí. A to samé platí při návratu z hledání v mrazivých dnech. Toto doporučuji i před transportem detektoru do vozidla. Ve vozidle je pak třeba dát detektor do nejchladnější části, tedy do kufru (v zimě).

Po návratu z hledání v mrazivém počasí je vhodné ještě před ustálením teplot v chladnější prostoře vyndat baterie z detektoru. Některé obvody jsou totiž neustále napájené. Po zhruba jedné hodině je vhodné umístit samotný detektor v blízkosti tepelného zdroje, ale ne sálavého tepla (kamna). Vhodné je například umístit detektor vedle ústředního topení nebo na parapet nad ním. Detektor vyschne a nedojde k jeho poškození vlivem sálavého tepla.Vážení hledači a hledačky, na následujících řádcích popisujeme, co se vám může stát s detektorem v zimním období a s ním i mnohokráte zmiňované nebezpečí, které může vyřadit váš detektor z provozu. Tím skrytým nebezpečím, které může nenávratně poškodit váš detektor je kondenzace vodních par uvnitř detektoru.

V letních měsících tento fenomén detektor neohrozí, ale v zimním období hrozí při přechodu z vytopené místnosti do mrazivého prostředí vznik sekundární vlhkosti z kondenzovaných vodních par.

Tyto páry většinou zkondenzují na spodní části ochranné fólie a znemožní na čas pohled na LCD displej. S tím se pravděpodobně setkal každý z nás. Po určité době tato kondenzace zmizí a člověk na tuto nepříjemnost zapomene. Bere ji jako samozřejmost. Dlouho se nemusí vašemu přístroji nic stát, ale jednoho dne zjistíte, že váš detektor nefunguje tak, jak má, anebo, že nejde vůbec zapnout. Doba takového ošetření detektoru může být mezi 3-5 hodinami. Po té již lze detektor zabalit a uložit. Baterie se doporučuje nevkládat a skladovat je zvlášť! Takto ošetřený detektor se každopádně odmění majiteli za tuto péči o mnoho delším a bezproblémovým provozem a menšími problémy na lokalitě v mrazivých dnech.

Samozřejmě, vyplatí se v tomto období donést nebo zaslat detektor do autorizovaného servisu firmy GARRETT k vyčištění a kontrole. Ale to závisí na každém majiteli detektoru, jak se rozhodne. Cena základní kontroly detektorů Garrett v servisním centru je 400 Kč bez DPH. Cena nadstandardního čištění je navýšena o dalších 250 Kč bez DPH. V případě výskytu dalších závad se konečná cena opravy účtuje dle aktuálního servisního ceníku. Veškeré domácí impregnace desek s plošnými spoji, včetně pokusů o rozchození nefunkčního přístroje nedoporučuji!!! Oprava takto „ošetřeného“ detektoru se může značně prodražit.

Základní kontrola detektoru: 

1) rozborka přístroje; 2) demontáž desek plošných spojů; 3) vyčištění desek stlačeným vzduchem; 4) čištění boxu a drážek aktivní pěnou; 5) zborka a kontrola funkčnosti přístroje.

Cena nadstandardní kontroly:     

1) rozborka přístroje; 2) demontáž desek plošných spojů; 3) vyčištění desek Iso-Propanolem a vysušení stlačeným vzduchem; 4) Přepájení vývodů 5 pin konektoru na desce; 5; vyčištění a impregnace spojovacích kontaktů; 6) kontrola pájení a stavu plošných spojů, včetně nutných zásahů; 7) čištění boxu a drážek aktivní pěnou; 8) zborka, kontrola funkčnosti a test přístroje.