Katalog Hobby 2020 Ceník ke stažení
Kategorie zboží
Garrett.cz (https://www.garrett.cz/)

Porovnávací test detektorů ACE 250 a EUROACE

Dovolte mě, abych vás seznámil s Air (Bench) testy nové Garrett 2D PROformance civky o rozměrech 22 x 28 cm. Tato cívka byla testována na dvou typech v současnosti vyráběných detektorů kovů, a to na novém detektoru kovů Garrett EuroACE a na dnes již známém a oblíbeném detektoru kovů ACE 250.

Před vlastním testováním detektorů kovů jsem určil základní  podmínky prováděných zkoušek. To znamená, že oba detektory byly testovány na stejném místě a byly osazeny stejným typem baterií se stejným napětím a kapacitou. Baterie byly standardní, dodávané výrobcem (Alkalické AA/E91 baterie, 1.5V Energizer). Pro odečty bylo použito  přesné pravítko 1,5 m umístěné v bezpečné vzdálenosti od hledací cívky. Pro samotné testování byla použita plastová testovací tyč délky 50 cm, na jejímž konci byl uchycen testovaný předmět. Přesnost odečtů byla určována křížem poženým plastovým pravítkem 30 cm na měřidle dosahu (pravítko 1.5 m). Měření bylo prováděno v bodě největší citlivosti cívky a přesnost odečtu zajišťovako přiložené zrcátko.

Za testovací předměty jsem vybral čtyři mince z různých materiálů a tím pádem i rozdílných vodivostí. Všechny cíle byly testovány na plocho v místě největší citlivosti hledací cívky. Rychlost skenu byla pomalá (menší, než 1m/s) a rychlá (větší, než 1m/s). Testovaný rozsah ciltivosti se pohyboval od hodnoty citlivosti 4 až k hodnotě citlivosti 8, tedy od poloviny rozsahu až do maxima.

Všechny testy byly prováděny v hledacím režimu bez diskriminace, tedy v režimech All metal a Zero. Z dosahu cívky byly odstraněny všechny kovové předměty a detektor byl umístěn co nejdále od rušivých zdrojů, kterými mohl být například počítač a monitor. To znamená, že testy byly prováděny v normálním prostředí bez výskytu zvýšených interferencí.

Při testování obou detektorů byla určena základní pravidla pro zkoušení:

  • Nastavení citlivosti bylo prováděno po následných krocích a ne náhodně.
  • Testování předmětú bylo provedeno ve dvou rychlostech při  stejném nastavení a bez jakýchkoli jiných změn.
  • Rychlost pomalejšího skenu byla nižší, než 1m/s (<)
  • Rychlost rychlejšího skenu byla vyšší než 1m/s (>)
  • Veškerá měření byla provedena ve stejné poloze detektorů a cívek
  • Oba detektory byly osazeny stejnými bateriemi se souhlasným napětím i kapacitou 

Během testování byly použita stejná cívka 2D PROformance 22 x 28 cm a standarní detektory kovů Garrett ACE 250 a Garrett EuroACE bez jakýchkoli úprav a zásahů. Výběr byl náhodný z dostupných několika desítek detektorů kovů.

Výsledky testů jsou přehledně popsané níže v obou tabulkách. Chtěl bych každého upozornit, že toto jsou pouze informativní výsledky, a jako takové je nelze zaměňovat s dosahy cívek v přírodních podmínkách!

Obrázek č.1 Test detektoru kovů Garrett ACE 250

Obrázek č. 2 Test detektoru kovů Garrett EuroACE

Věříme, že tento ilustrační test přispěje k informovanosti o vlastnostech nové hledací cívky a novém detektoru kovů Garrett EuroACE.

Detektor kovů Garrett ACE 250
7.622 Kč
ks
+-
skladem
Detektor vhodný pro začínající hledače a pro víkendová hledání s možností nastavení svého programu a módem pro dohledávání. Detektor je vybaven cívkou 6.5\"x9\".
Detektor kovů Garrett EuroACE
11.857 Kč
ks
+-
skladem
Vhodný pro začínající/pokročilejší hledače kovů, kteří chtějí vlastnit velmi kvalitní přístroj za výhodnou cenu. Nyní v akci s příslušenstvím. Detektor je vybaven cívkou 22x28cm DD.