Katalog Hobby 2020 Ceník ke stažení
Kategorie zboží
Garrett.cz (https://www.garrett.cz/)

Ověření identity detekovaného brakového cíle

Po týdnech zkoušek a zkoumání reakcí detektoru kovů na různě vodivé cíle jsem se rozhodl konfrontovat tento přístroj s předměty, které se pod hledací cívkou ve STD režimu prezentují jako žádaný cíl, ačkoli jsou ve skutečnosti brakovými cíly. Zaměřil jsem se proto na jedny z nejznámějších nechtěných cílů, tedy na plechová víčka od lahví a na jednotlivá uzavřená oka zrezivělých řetězů.

Cíl tohoto testu je jednoznačný: Ozřejmit způsob rozpoznání jmenovaného braku současným majitelům a příznivcům detektoru kovů Garrett AT Pro.

Hloubka uložení zátek i článků řetězů byla z důvodu specifických zemních podmínek jednotlivých regionů naší země stanovena pouze taková, aby nebyla vodivost cílů těmito atributy ovlivněna. První testování se uskutečnilo s cíli uloženým těsně pod povrchem. Jednotlivé cíle byly pouze zakryté zeminou. Druhé testování probíhalo s cíli uloženými v pěti (5) centimetrech.  Poslední třetí testování se uskutečnilo v deseti (10) centimetrech. Zkusmo testované cíle ve větších hloubkách již nebyly jednoznačně signalizované. Buď by byl cíl detekován  jako železo, anebo jako cíl s dvojím signálem. Upozorňuji, že se stoupající hloubkou (10 a více cm) se dle vlastností půdy  vodivost cíle mění, proto se  detekce stává ošidnější a nepřesnější, tedy není již průkazná. Tato metoda je tedy použitelná pro cíle s hloubkou uložení do max. 10 centimetrů. Hlouběji uložené cíle, identifikované jako cíle barevné, je stejně nutno kopat a vizuálně identifikovat.

Jedná se tedy o metodu všeobecně použitelnou pro mělčeji uložené brakové cíle.

Samozřejmě, že lze takto hledat a identifikovat nežádoucí cíle i s jinými detektory kovů, než je Garrett  AT Pro. Mě reakce tohoto detektoru překvapila a zaujala. Proto jsem se rozhodl popsat testovací postup pro identifikaci vodivosti cíle, který se primárně hlásí pod hledací cívkou jako barevný cíl. Postup je platný pouze pro STD režim detektoru AT Pro s vypnutou funkcí Iron Audio.

Použité testovací cíle
 
1. pivní zátka bez větší oxidace
2. železné oko řetězu, vyčištěné (oválné i kulaté)
 
Nastavení detektoru Garrett AT Pro

Zemní vyvážení GEB 91
Citlivost SENS 6
Mód ZERO
Režim STD
Funkce Iron Audio nepoužita
Rychlost skenování pomalá >1m/s
Pozice hledací cívky rovnoběžně se zemí

Průběh testu č.1: Identifikace cíle pomocí postupného skenování

Detekovaný předmět (zátka, oko řetězu), který je při běžném hledání označen jako barevný cíl se postupně pomalu skenuje krátkými kmity hledací cívky od polohy s nejvyšší úrovní signálu, směrem k osobě operátora. Skenování s překryvem se provádí do té doby, dokud se neozve hluboký tón identifikující železo, anebo dokud akustický signál  oznamující barevný cíl neutichne.

Pokud utichne identifikační tón beze změny tóniny, jedná se s velmi vysokou pravděpodobností o barevný kov. Pokud se identifikační signál za aktivním magnetickým polem cíle změní v hluboký tón, jedná se s vysokou pravděpodobností o železo. Jestliže se ozve střední tón, doporučuji jednoznačně vykopat cíl a vizuálně ho zkontrolovat. Může se totiž jednat o vertikálně uloženou Ag minci, nebo o artefakt o nízké vodivosti (např. olověná plomba).

V oxidy a brakem zamořených lokalitách je někdy nutno opakovaně skenovat  cíl přes špičku hledací cívky.

Průběh testu č. 2: Identifikace cíle pomocí tlačítka PinPointu a posunem hledací cívky

Detekovaný předmět, který je při běžném hledání označen jako barevný cíl se přesně zaměří krátkými kmity cívky. V místě s nejvyšší intenzitou signálu se stiskne tlačítko Pin-Point. Akustická dohledávací odezva na cíl utichne. Při stále stisknutém ohledávacím tlačítku (Pin-Point) se položí hledací cívka na zem, nad hledaný cíl. Je opět slyšitelná akustická odezva cíle. Dohledávací tlačítko je stále stisknuté. Operátor pomalu táhne po zemi hledací cívku směrem k sobě, dokud neumlkne akustická odezva na cíl. Jakmile utichne tón, je nutno potáhnout hledací cívku zhruba o pět (5) cm k sobě a pustit tlačítko dohledávky, lehce zvednout cívku a pomalu skenovat hledací cívkou směrem k uloženému cíli. Pokud se při tomto ozve hluboký tón, je detekovaným cílem kruhové železo nebo zátka. Pokud se ozve vysoký tón, je hledaným cílem barevný kov. Při středním tónu je opět nutno se přesvědčit o typu detekovaného cíle.

Závěrem

Testy jsem prováděl opakovaně v různých typech půd. Při hledání jsem dal přednost metodě číslo 1, protože je jednodušší a rychlejší. Metoda číslo 2 je zdlouhavější, ale přesnější a vhodnější pro menší cíle. Při použití tohoto způsobu kontroly detekovaného cíle jsem kopal pouze cíle o vyšší vodivosti a nekopal hojně se vyskytující brakové železné cíle tak, jako moji kolegové.

Při kontrolních kopech metoda neselhala. Cílem tohoto článku není popis rozpoznání zoxidovaných kousků železa, ani hluboce uložených železných cílů. Je samozřejmé, že tato metoda nemůže být absolutně přesná a neomylná.

Způsob a použití této kontroly chce předem nacvičit, tak zvaně „dostat do ruky“. Jsem přesvědčen, že po nedlouhé praxi ho zvládne úplně každý.