Katalog Hobby 2020 Ceník ke stažení
Kategorie zboží
Garrett.cz (https://www.garrett.cz/)

Detektor kovů Garrett AT GOLD

Vážení přátelé a příznivci detektorů kovů Garrett, dovolte, abych vám v krátkosti představil žhavou novinku z produkce této firmy. Od října letošního roku bude totiž uveden na evropský trh nový detektor kovů AT GOLD, nástupce nedávno vyvinutého, ale dnes již známého a osvědčeného detektoru kovů modelové řady Garrett AT Pro, tedy detektoru kovů, který měl před rokem premiéru v Londýně.

A jak je vidět, inženýři od Garretta nezaháleli. Než se rok s rokem sešel, vytvořili novou luxusnější variantu detektoru kovů, detektoru, při jehož konstrukci využili poznatky z terénních testů a zkoušek detektorů kovů Garrett  z celého světa. Původní model detektoru kovů Garrett AT Pro byl určen pro použití ve všech terénních podmínkách, tedy byl určen k hledání  nejen na  souši, ale i pod vodní hladinou. A to stejně  platí i pro nový  přístroj Garrett  AT GOLD. Název přístroje AT je odvozen ze začátečních písmen slov All Terrain, což se dá volně přeložit jako: do každého terénu. A jak napovídá druhý název GOLD, je přístroj určen k detekci ryzího zlata. To však neznamená, že nedokáže skvěle detekovat i jiné vysoce vodivé barevné kovy, například stříbro, cín, olovo, měď a jejich slitiny. A je úplně jedno, jsou-li to kovy ryzí, anebo kovy a slitiny člověkem přetvořené.

Při zběžném pohledu jsou si oba přístroje velice podobné. Stejná černá barva, stejná velikost,  tvar boxu, shaft , dokonce i stejně rozložená tlačítka. Avšak, jak se říká, zdání klame. Při pozornějším pohledu je patrno několik zřejmých rozdílů oproti předchozí verzi. Některé úpravy  čelního panelu jsou pouze kosmetické, některé ryze účelové.

Asi nejvíce patrná změna ve vizuální části čelního panelu je v obrazovém průvodci detekovaného cíle. Pozice jednotlivých vodivostí zůstala zachována, změna postihla pouze grafickou úpravu průvodce. Dalšími grafickými změnami prošlo umístění popisky REŽIMŮ (MODE), původně umístěné vedle režimové tabulky a skoro celá grafická stupnice pro měření hloubky (DEPTH), kde se výrobce rozhodl  o změně umístění a zkrácení popisku funkce COIN DEPTH (hloubka mince) na pouhé DEPTH (Hloubka).  Popisy hloubky cíle jsou u AT Gold  umístěny vedle sebe a hloubkové dosahy jsou označeny  v obou, tedy v US a Euro mírách. Poslední změny oproti detektoru Garrett  AT Pro jsou v samotných názvech přístrojů a celkovém počtu hledacích režimů.

V ovládací části zůstal zachován stejný počet ovládacích tlačítek  Ovšem funkčnost některých byla změněna (např. nastavení GEB Window), anebo vynechána. Každopádně základní funkční tlačítka již od modelové řady ACE  mají své pevně dané místo, což zajisté ocení skalní příznivci digitálních detektorů kovů Garrett.  V horní tlačítkové řadě nastala změna vůči detektoru AT Pro zrušením dvojtlačítka NOTCH DISC. Plná diskriminace byla nahrazena tlačítky pro nastavení prahového tónu THRESHOLD.  Ve spodní řadě bylo změněno tlačítko ELIM pro zakázání/povolení označené/detekované vodivosti. Namísto něho bylo použito samostatné tlačítko pro nastavení frekvence detektoru (FREQ) při hledání ve skupině nebo při vysoké vnější interferenci. Tlačítko manuálního a elektronického nastavení zemního vyvážení (GEB) zůstalo zachováno.

Vnější provedení detektoru je naprosto totožné s předchozím typem detektoru. Samozřejmostí je již delší loketní opěrka s 2 polohovou manžetou a spojovací tyče opatřené zámky. Díky tomuto vylepšení je detektor mnohem lépe vyvážen a při detekci cíle se již cívka na okraji tyče nechvěje, ale přesně kopíruje pohyb ruky. Stejně jako AT Pro, je detektor kovů AT GOLD určen pro dospělou populaci hledačů, čemuž odpovídá základní délka dodávaného shaftu.

Technologie, použité v detektoru kovů AT GOLD:

Režim věrné celokovové detekce
Všekovový režim All Metal je univerzálním režimem upřednostňovaným pro hledání. Poskytuje největší detekční hloubku a citlivost , společně s nepřetržitou elektroakustickou odezvou. Tím pádem umožní operátorovi slyšet jemné detekční signály produkované i těmi nejmenšími cíli.  
 
Exkluzivní všekovové Iron Audio™
Funkce povoluje zavedení nízké (LOW–Tone) tónové odezvy pro detekci všech železných cílů. Funkce je neaktivní při odezvách ostatních neželezných kovů.S AT GOLD tedy není nutné obětovat hloubku a citlivost na konto úrovně použité diskriminace. Užitím funkce Iron Audio odpadá jakákoli následná kontrola detekovaného železného cíle přepnutím detektoru do diskriminačního režimu a zpět.
 
Exklusivní nastavitelné Ground Balance Window™
Funkce dovoluje uživateli rozšířit nastavení zemního vyvážení tak, aby současně mohl mít použitelnou zemní rovnováhu pro širokou škálu pozemních hodnot. A to tím, že vyfiltruje elektroakustickou odezvu zredukováním jemných odezev země. To umožní uživateli uslyšel i velmi slabě slyšitelné cíle. Tato vlastnost může být používaná při redukci odezev na čedič, minerály a zrudněnou půdu. Ve spojení s předchozí funkcí Iron Audio tak dostává majitel do rukou velmi výkonný a všestranně využitelný přístroj.
 
Vyšší frekvence AT GOLD
Frekvence 18 kHz je frekvencí optimalizovanou pro detekci zlata a  malých cílů. Samozřejmě, detektor je také extrémně citlivý na zlaté šperky, cín, olovo, stříbro, na velké i maličké bronzy, mědi, mosaz a jiné kovové artefakty.
 
Nastavitelná prahová hodnota
K dispozici je výběr ze 33 hodnot stálého zvukového pozadí (Thressholdu) pro lepší slyšitelnost a rozlišení detekovaného cíle.
 
Nová výkonná  PROf 5"x8" (12,5x 20 cm) PROformance DD hledací cívka
Menší 2D cívka je ideální pro hledání ryzího zlata. Nabízí výborné zaměření cíle a mnohem lepší vyloučení nežádoucího odpadu v železem zamořených oblastech. Má větší výkon ve vysoce zrudněných půdách. Tvar cívky rozšiřuje její hledací oblast a nabízí lepší hledání podél překážek. Díky tvaru cívky lze detekovat cíle i v blízkosti velkých železných cílů.
 
Naprosté přizpůsobení terénu
Detektor je konstruovaný pro použití v mokrých, vlhkých a prašných místech. Při hledání může být AT GOLD celý ponořený ve vodě až do hloubky 10 stop (3 metry). Je ideální pro hledání v mělké vodě a v potocích, rybnících a řekách, tedy v místech, kde se  často nalézá ryzí zlato a utopené šperky.

Dva diskriminační režimy
AT GOLD nabízí další vylepšené audio vlastnosti vícenásobného tónového identifikátoru ID a proporcionální zvukový registr pro poskytování kvalitnějších cílových informací. Použití DISC režimu 1: diskriminační režim určený pro hledání s železnou diskriminací od hodnoty vodivosti 0 až k hodnotě vodivosti 40. Je uzpůsoben pro hledání  (evropských) mincí, klenotů, relikvií, nebo ukrytých pokladech a jiných ztracených cílů. DISC režim 2 je ideální pro hledání U.S. mincí a naprosté většiny železných cílů. Umožňuje vyřadit stejně vodivé prvky, jako jsou fólie a PULLTABS  víčka z režimu hledání.

Vysoké rozlišení železné DISCRIMINACE™
Detektor kovů AT GOLD poskytuje celkem 40 pozic pro vyřazení železa z detekce. Umožňuje co nejpřesnější oddělení dobrého cíle od železa a železného braku. Hranice od hodnoty vodivosti 37 již začíná vyřazovat z detekce malé fólie a ústřižky.

Zemní rovnováha + FAST TRACK™ GROUND BALANCE
Přístroj je vybaven automaticky a manuálně nastavitelnou zemní rovnováhou pro dosažení většího výkonu detektoru. Správné nastavení zemního vyvážení je optimální pro poskytování co nejlepší  detekce zlata a barevných kovů. Detektor Garrett AT GOLD nemá z výroby samostatně přednastavenou eliminaci slané vody. FAST TRACK™ GROUND BALANCE  je  automatická funkce, která dovoluje uživateli rychle nastavit zemni rovnováhu detektoru ve ztížených půdních podmínkách (např. v místech s výskytem oxidačních ložisek železných rud, minerálů a  jiných anomálií).

Proporcionální zvuková odezva
Časově ohraničená odezva umožňuje uživateli slyšet i jemné změny v detekci cíle a tak lépe posoudit jeho rozměr, tvar, a hloubku uložení.

Digitální cílový identifikátor
Rozlišujte číselně různě vodivé cíle pro snadnější identifikaci na ID stupnici

Rychlá obnovovací rychlost
Zlepšená obnovovací rychlost detektoru při detekci různorodých cílů zvyšuje schopnost detektoru detekovat žádané cíle mezi nežádaným brakem.

Stále ukazující indikátor hloubky
Nepřetržitě ukazuje hloubku předmětů. V případě ferromagnetických cílů pouze orientačně, v případě cílů ve tvaru a velikosti mincí značně přesně (v cm).

Regulovatelná sluchátka
Luxusní pozemní regulovatelná sluchátka Garrett jsou obsažena v dodávce. Plně vodotěsná sluchátka jsou dostupná v  nabídce příslušenství.

Jaké jsou nejmarkantnější rozdíly mezi detektory Garrett AT GOLD a  Garrett AT Pro?

1.  Základní sonda detektoru bude menší s rozdílnou velikostí a tvarem aktivního pole hledací cívky.
2.  Detektor již v sobě nebude zahrnovat dva rozdílné typy detektorů, ale pouze profesionální variantu.
3.  Oproti AT Pro bude mít menší výběr režimů (3); v případě AT GOLD by však postačoval pouze jeden - režim All metral.
4.  Detektor bude vybaven nastavitelným prahovým tónem (THRESSHOLD) pro lepší rozpoznatelnost detekovaných cílů
5.  Bude kvalitněji separovat v železem zamořených lokalitách
6.  Zaměření detekovaného cíle bude s novým typem sondy mnohem přesnější.
7.  Proporcionální (3) tří tónová identifikace cíle bud mít větší vypovídající hodnotu
8.  Díky vyšší hledací frekvenci18 KHz, nové 2D hledací cívce a novému programu, bude detektor citlivější na zlato, ryzí kovy a slitiny.
9.  Výdrž 4 kusů AA baterií bude oproti verzi AT Pro mnohem delší (20-40 hodin).
10. Komfortnější ovládání a vylepšené funkce, např. rychlejší odezva na detekovaný cíl a rychlejší obnova signálu.

Garrett AT GOLD je alternativním detektorem k modelu Garrett AT Pro. Při jeho vývoji bylo použito mnoho zkušeností z předešlého modelu AT Pro, který byl koncipován jakou univerzálně použitelný přístroj. Na rozdíl od něho je však AT Gold primárně prezentován jako speciální detektor pro hledání zlata a ryzích kovů, který však bravurně zvládá i detekci všech barevných kovů a železa. A je jedno, zda to jsou kovové zlomky, šperky, artefakty, anebo zakopané historické zbraně a poklady.

Jak již jsem uvedl, je detektor kovů Garrett AT GOLD určen pro hledání na souši i pod vodní hladinou, tedy v podmínkách, ve kterých nelze použít většinu komerčně vyráběných detektorů kovů. Lehká konstrukce přístroje s kvalitním programovým vybavením a nově vyvinutou cívkou předurčuje tento detektor pro  použití na místech, kde nebylo a stále není možné s jinými univerzálními přístroji hledat. Připočtu-li k tomu jeho velmi dobré užitné vlastnosti, tedy hloubkový dosah, citlivost a separační vlastnosti, musím konstatovat, že se v krátkém časovém úseku povedl inženýrům od Garretta zkonstruovat opravdu kvalitní přístroj.

Detektor kovů Garrett AT GOLD
21.682 Kč
ks
+-
skladem
Detektor určený pro zkušené hledače, zejména pro ty co hledají komfort a funkce, které vám dopomohou k cílům uloženým hluboko mimo váš dosah. Detektor AT GOLD běží na 18KHz takže je citlivější na barevné kovy.